Vant de schimbare...

 

Impactul modernităţii asupra actului educaţional, se poate observa în acest an şcolar, în unitatea noastră, prin numărul relativ mare – în comparaţie cu alţi ani – de acţiuni şi activităţi educative şi de formare continuă susţinute şi desfăşurate aici.

Inspecţii de gradul II şi I, cerc pedagogic, parteneriate cu alte şcoli, susţinute de profesori ca Tănăsescu şi Boboc au făcut ca şcoala noastră, proaspăt renovată şi dotată cu diverse echipamente educative să fie cunoscută şi apreciată şi de către alte cadre didactice de la şcoli din judeţ.

Inspecţia şcolară reprezintă un moment care dă emoţii fiecărui profesor indiferent câtă experienţă are la catedră. Este la fel de adevărat că inspecţia şcolară este unul dintre  puţinele momente în care un cadru didactic depinde de elevii săi, mai mult decât depind elevii de profesor, mai ales în şcoala noastră unde elevii sunt 100% romi.

În cadrul parteneriatelor, comportamentul elevilor noştri a fost de lăudat, iar cei care ne-au vizitat şcoala, au plecat încântaţi de condiţiile de desfăşurare a activităţilor educative găsite aici.

Astfel cu ocazia desfăşurării activităţii cuprinse în calendarul activităţilor  din parteneriatul educaţional nr.2438 din 16.11.2010, dintre Şcoala cu clasele V-VIII Nămăeşti şi Şcoala Naţională „Oprea D. Iorgulescu” Câmpulung – Relaţii de prietenie şi interacţiune între elevi” au avut loc următoarele activităţi

  • Vizitarea Şcolii cu clasele V-VIII Nămăeşti;
  • Susţinerea unei lecţii la geografie în cabinetul AeL;
  • Vizită la Casa Memorială George Topârceanu şi la Mânăstirea Nămăeşti;
  • Vizitarea satului Gura Pravăţ de către elevii şcolii „Oprea D. Iorgulescu”
  • Schimb de impresii între elevi şi cadre didactice

La fel de încântaţi au fost şi participanţii la cercul pedagogic de matematică susţinut în şcoala noastră.

Echipamentele electronice din dotare (calculatoare, proiector, L.C.D, etc.) cât şi programul cercului au făcut ca acţiunea să se desfăşoare într-un climat în care s-au amestecat activităţi strict bazate pe disciplina în sine – matematica – cu activităţi de destindere a participanţilor – vizite la obiectivele turistice din jurul şcolii: Casa memorială George Topârceanu şi Mânăstirea Nămăeşti.

Cumulând toate aceste aspecte ale şcolii, se ajunge la concluzia evidentă că unitatea noastră, poate fi la fel de bine privită şi folosită pentru activităţile de mai sus, ca şi alte unităţi.

 

Let’s Do it, România

 

 

Cel mai mare proiect de implicare socială, se întâmplă din nou! Suntem gata de provocări şi te vrem alături de noi.

Proiectul îşi propune să responsabilizeze autorităţile şi cetăţenii în ceea ce priveşte gestiunea corectă a deşeurilor şi aplicarea legislaţiei de mediu, prin curăţarea arealelor naturale de pe teritoriul întregii ţări într-o singură zi, 25 septembrie, în derularea acestei acţiuni fiind cooptaţi un număr mare de voluntari, cetăţeni şi instituţii publice.

Printre cei 200000 de voluntari care au participat la acţiune în întreaga ţară se numară şi 44 de elevi, 3 preşcolari şi 7 cadre didactice din cadrul şcolilor Valea Mare Pravăţ, Nămăeşti, Gura Pravăţ şi Bilceşti.

La această acţiune au participat ca voluntari şi membrii Consiliului Local: primar, viceprimar, administrator şi alte persoane care au contribuit la buna desfăşurare a acestor operaţiuni.

Acţiunea a fost întreprinsă prin colaborarea între instituţii: şcoală, consiliu local şi ONG-ul ASIDERA, pe valea  râului Argeşel, în partea de nord a comunei, satul Gura Pravăţ constând în  colectarea selectivă a deşeurilor în saci individuali: hârtie, plastic , peturi şi sticlă.

S-a asigurat din partea primăriei echipamentul necesar: mânuşi, măşti, saci menajeri, plasturi, pansament, spirt, apă minerală, mijloc de transport atât pentru deplasarea voluntarilor cât şi pentru depozitarea deşeurilor(tractorul primăriei).

Aceste acţiuni cu caracter local au avut drept scop  educaţia şi conştientizarea ecologică, conservarea biodiversităţii şi îmbunătăţirea reală, vizibilă şi durabilă a mediului în comunitatea noastră în privinţa prevenirii dezastrelor provocate de dezechilibrele ecosistemelor naturale, dezechilibre datorate poluării solului, apei şi aerului.

Balul Bobocilor

Aşa cum spune şi povestea, toamna se numără bobocii, tocmai de aceea printr-o petrecere frumoasă, şi de altfel prima de acest gen organizată la şcoala Nămăeşti, am încercat să alegem şi noi bobocii noştri într-o atmosferă cu parfum de entuziasm şi voie bună.

Spectacolul balului s-a deschis cu un decor mirific în care plini de creativitate bobocii clase a V-a au realizat sceneta şi ne+au încântat auzul şi simţurile cu cântecele şi poeziile lor.

Cu speranţă, gingăşie, încredere în reuşită, şi veselie concurenţii au reuşit să ducă la bun sfârşit toate cele cinci probe, care au fost astfel realizate încât să le pună la încercare creativitatea, spiritul de iniţiativă şi echipa.

Şi cum dintotdeauna cei mai buni câştigă, aşa s-a întâmplat şi în cadrul balului nostru, cei mai buni dintre cei mai buni au câştigat.

Bobocii noştri au răsărit asemenea unor steluţe pe firmamentul şcolii Nămăeşti.

Povestea noastră de neuitat s-a încheiat cu decernarea premiilor, începând de la menţiuni şi premiile III şi II, pentru a creşte şi mai mult suspansul în aflarea celor ce aveau să ocupe apreciatul titlu de Miss şi Mister Boboc 2010-2011, şcoala Nămăeşti.

Merită să fie amintiţi şi ceilalţi câştigători:

Locul al II-lea: LUCA SALMIN şi  PUŞI BIANCA

Locul al III-lea: MIU GEORGE PARDALIAN  şi IACOV SORINA

Menţiune: BURULEA TIMI FIERARU şi CASANDRA

De asemenea trebuie menţinuţi şi ceilalţi elevi care au participat la această acţiune şi au sprijinit boboceii pentru reuşita spectacolului: Luca Roxana Sunamita şi Mondoc Bianca prezentatoare, eleve în clasa a VI-a B, Rafira Serenada şi Onică Tiberiu membrii în juriu, elevi din clasa a VIII-a B, alături de profesorii Cătălin Nica, Vlăducă Daniela, Pestriţu Angela şi Ochi Marilena. Organizatoarele acestui minunat bal au fost doamnele profesoare  Chirca Elena şi Ciolan Ecaterina.

 

ACTIVITĂŢI PARTENERIAT

Tot din activităţile elevilor şcolii noastre face parte şi acţiunea din data de 17 decembrie 2010, o activitate extraşcolară, cuprinsă în Parteneriatul „Relaţii de prietenie şi interacţiune între elevi” (proiect educaţional) între Şcoala „Oprea D. Iorgulescu” Câmpulung şi Şcoala Nămăeşti – Valea Mare Pravăţ.

Activitatea a avut ca temă „Tradiţii şi obiceiuri de iarnă” şi au fost implicaţi elevii claselor a VI-a B şi C de la Şcoala „Oprea D. Iorgulescu” şi cls. a VI-a A şi a VIII-a A de la Şcoala Nămăeşti.

Elevii au recitat poezii, eseuri, au cântat colinde, au interpretat obiceiuri de iarnă: Capra, Pluguşorul, Sorcova, fiind răsplătiţi, aşa cum este obiceiul, cu cadouri de la „Moşul”.

Au avut loc schimburi de cunoştinţe, activităţi, realizându-se interacţiunea între aceştia.

Prezentarea Power Point cu activităţile elevilor de la Şcoala „Oprea D. Iorgulescu” a fost postată de informatician Aldea Anca şi realizată de prof. Biţan Angela. Elevii au fost îndrumaţi de prof: Horobeanu G., Biţan Angela, Boboc Ionela şi Tănăsescu Radu Viorel.

Transportul elevilor de la Şcoala Nămăeşti a fost asigurat cu microbuzul şcolii prin buna voinţa domnului director prof. Boncoi Petre Ionel şi a Consiliului Local Valea mare Pravăţ.